Så arbetar vi

Vi är en förskola som består av de tre avdelningarna Blåbäret, Bamse och Lilleskutt. Vi har åldersindelade grupper och alla avdelningar arbetar tematiskt utifrån barnens intresse. Vår förskola är belägen nära natursköna områden som vi utnyttjar i största möjliga mån.

På Birkagatans förskola ska du som förälder känna igen dig på alla våra avdelningar. Vi följer den röda tråden och har en gemensam värdegrund. Vi ser alla barn som kompetenta med vilja och lust att lära. Vi utmanar barnen med spännande lärmiljöer såväl inomhus som utomhus.

Vi är en liten förskola och vi pedagoger lägger stor vikt vid att all personal lär känna alla barn och föräldrar. Detta gör vi för att barn och föräldrar ska känna sig trygga med oss eftersom vi samarbetar mellan avdelningarna morgon och eftermiddag. Vi öppnar klockan 06:30 och stänger 17:30.