Barnets utveckling

Målen för vår verksamhet är att varje barns utveckling och lärande ska synliggöras och att alla barn ska ges ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll. Det gör vi genom reflektion och pedagogisk dokumentation.

Pedagogisk dokumentation

För att följa barnets lärande använder vi oss av pedagogisk dokumentation. Barnet är själv med i skapandet av sin dokumentation tillsammans med oss pedagoger. Den blir ett redskap för kommunikation, reflektion och för att se barnets lärprocesser. Dokumentationen samlas i en digital lärplattform där vårdnadshavare tillsammans med sina barn kan följa deras utveckling och lärande i förskolan.

Reflektion

Hos oss är reflektion verksamhetsutveckling. Att reflektera över sitt lärande och över sin tid på förskolan ger barnen en fördjupad upplevelse och utveckling. Hos oss använder sig de äldre barnen av reflektionsböcker, här ritar och skriver de sina reflektioner över vad som varit roligt och varför. För våra yngre barn är bilden en viktig del i reflektionen. Att ofta ha bildspel igång och dokumentation på våra väggar ger dem tillfälle att reflektera, tillsammans med både vuxna och med sina kompisar. Barnens reflektioner ger oss pedagoger ett verktyg att utmana dem vidare och se vad de tar fasta på.

Utvecklingssamtal

Vi har en ständig dialog med dig som förälder om ditt barns utveckling. En gång per termin erbjuds du ett utvecklingssamtal kring ditt barn, verksamheten och dina förväntningar. Från tre års ålder deltar barnen en liten stund på samtalet.