Trygghet och trivsel

Under de första veckorna på hösten har vi en uppstartsperiod, då välkomnar vi nya familjer till förskolan och fokus ligger på att skapa många mötesplatser för goda möten mellan oss alla barn och vuxna. 

Våra barn som redan går på förskolan får en viktig roll som ambassadörer för den verksamhet vi har och för att bjuda in de nya kompisarna.

Vi lär tillsammans

Genom att ha en gemensam värdegrund och möta varandra med nyfikenhet och respekt får vi barn som är trygga med varandra. Vi ser gruppen som en styrka och hos oss får barnen både ta och ge plats. Att vara nyfiken och tillsammans med kompisar utforska och lära nya saker ger trygga barn med tillit till sina förmågor.

Likabehandlingsplan

På vår förskola har vi nolltolerans mot mobbning och kränkande behandling. Hos oss har alla rätt att vara sig själva och känna att ”jag duger som jag är”. Därför lär vi barnen att lyssna på varandra och visa hänsyn. Förskolan ska sträva efter att barnen ska utveckla ”en förståelse för alla människors lika värde” samt ”utveckla sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler” (Lpfö 98 reviderad 2010).